Ξένες Μονάδες Μέτρησης στη μαγειρική

Σίγουρα σε πολλούς φαίνονται κινέζικα όλα αυτά, μα για κάποιους που έχουν αρχίσει κι αναζητούν συνταγές σε ξένα sites σίγουρα αυτές οι μονάδες μέτρησης θα τους έχουν φέρει σ' αμηχανία ή στο να θέλουν να βρουν γρήγορα ένα κομπιουτεράκι. Για να διευκολυνθείτε απευθυνθείτε στις έτοιμες αυτές λίστες.  Στερεή Μορφή

American Standard
Metric
1/8 teaspoon
0.5 ml
1/4 teaspoon
1 ml
1/2 teaspoon
2 ml
3/4 teaspoon
4 ml
1 teaspoon
5 ml
1 tablespoon
15 ml
1/4 cup
59 ml
1/3 cup
79 ml
1/2 cup
118 ml
2/3 cup
158 ml
3/4 cup
177 ml
1 cup
225 ml 
2 cups or 1 pint
450 ml
3 cups
675 ml
4 cups or 1 quart
1 liter
1/2 gallon
2 liters
1 gallon
4 liters

Θερμοκρασίες Φούρνου  
American Standard
Metric
250° F
130° C
300° F
150° C
350° F
180° C
400° F
200° C
450° F
230° C

Βάρος (Μάζα)

American Standard 
(Ounces)
Metric
(Grams)
1/2 ounce
15 grams
1 ounce
30 grams
3 ounces
85 grams 
3.75 ounces
100 grams
4 ounces
115 grams
8 ounces
225 grams
12 ounces
340 grams
16 ounces or 1 pound
450 grams

Υγρή Μορφή
American Standard 
 (Cups & Quarts )
American Standard
(Ounces)
Metric
(Milliliters & Liters)
2 tbsp 
1 fl. oz.
30 ml
1/4 cup
2 fl. oz.
60 ml
1/2 cup
4 fl. oz.
125 ml
1 cup
8 fl. oz. 
250 ml
1 1/2 cups
12 fl. oz.
375 ml
2 cups or 1 pint
16 fl. oz.
500 ml
4 cups or 1 quart
32 fl. oz.
1000 ml or 1 liter
1 gallon
128 fl. oz.
4 liters

Ισοδυναμία σε στερεή μορφή
 3 teaspoons 1 tablespoon 1/2 ounce 14.3 grams
 2 tablespoons1/8 cup 1 ounce 28.3 grams
 4 tablespoons 1/4 cup 2 ounces 56.7 grams
 5 1/3 tablespoons 1/3 cup 2.6 ounces 75.6 grams
 8 tablespoons 1/2 cup 4 ounces 113.4 grams
 12 tablespoons 3/4 cup 6 ounces0.375 pound
 32 tablespoons 2 cups 16 ounces 1 pound
Σχόλια