Ψάρια και η εποχή τους

Μπορεί να βρίσκουμε πλέον σχεδόν όλα τα ψάρια καθ' όλη τη 
διάρκεια του χρόνου, όμως ακόμα και αυτά έχουν τη σωστή 
εποχή τους.
Δείτε εδώ λοιπόν ποια είναι η σωστή εποχή για το κάθε ψάρι.


Ιανουάριος
Κέφαλο, Λούτσο, Μουρμούρα, Μπαλά, Μυτάκι, Σάλπα, Σκορπίνα, Σπάρο, Στήρα, 
Φρίσσα, Χάνο, Χριστόψαρο.

Βραστόψαρα, Γλώσσα, Γόπες, Καλαμάρια, Κουτσομούρες, Λαυράκι, Λυθρίνια, 
Μαρίδα, Μπαρμπούνια, Μύδια, Ροφός, Στρείδια, Συναγρίδα, Σφυρίδα, Τσιπούρες, 
Χειλού, Χταπόδι.

Φεβρουάριος
Κέφαλο, Λούτσο, Μουρμούρα, Μπαλά, Μυτάκι, Σάλπα, Σκορπίνα, Στήρα, Φρίσσα,
Χάνο, Χριστόψαρο.

Βραστόψαρα, Γαρίδες, Γλώσσα, Γόπες, Καλαμάρια, Καραβίδες, Κουτσομούρες, 
Λυθρίνια, Μαρίδα, Μπαρμπούνια, Μύδια, Παλαμίδα,Σαφρίδια, Στρείδια, Συναγρίδα, 
Σφυρίδα, Τσιπούρες, Χειλού, Χταπόδι.

Μάρτιος


Κέφαλο, Λούτσο, Μουρμούρα, Μπαλά, Μυτάκι, Σκορπίνα, Στήρα, Φρίσσα, Χάνο.
Γαύρος, Κουτσομούρες, Λυθρίνια, Μαίνουλα, Μπαρμπούνια, Παλαμίδα, Σπάρος, 
Συναγρίδα, Σφυρίδα, Ροφός, Τσιπούρες, Χειλού, Χέλι, Χταπόδι.

Απρίλιος


Κέφαλο, Λούτσο, Μουρμούρα, Μπαλά, Μυτάκι, Σκορπίνα, Φρίσσα.
Αθερίνα, Αστακός, Γαλέος, Γαρίδες, Γαύρος, Ζαργάνα, Καλαμάρια, Καραβίδες, 
Κουτσομούρες, Λυθρίνια, Μαίνουλα, Μπαρμπούνια, Μύδια, Παλαμίδα, Ροφός, 
Σαρδέλα, Σαφρίδια, Σκουμπρί, Συναγρίδα, Σφυρίδα, Στρείδια, Τόνος, Τσιπούρες, 
Φαγκρί, Χέλι, Χταπόδι.

Μάιος
Κέφαλο, Λούτσο, Μπαλά, Μυτάκι, Σαργό, Σκορπίνα, Σπάρο.

Αθερίνα, Αστακός, Γαλέος, Γαρίδες, Γαύρος, Γόπες, Ζαργάνα, Καλαμάρια, Κολιός, 
Κουτσομούρες, Λυθρίνια, Μαγιάτικο, Μαίνουλα,  Μελανούρια, Μπαρμπούνια, Μύδια, 
Ξιφίας, Παλαμίδα, Ροφός, Σαρδέλα, Σαφρίδια, Σκαθάρι, Σκουμπρί, Συναγρίδα, 
Σφυρίδα, Στρείδια, Τόνος, Τσιπούρες, Φαγκρί, Χέλι, Χταπόδι.

Ιούνιος
Κέφαλο, Μπαλά, Μυτάκι, Σάλπα, Σαργό, Σκορπίνα, Σπάρο, Στήρα, Χριστόψαρο.

Αστακός, Γαρίδες, Γαύρος, Γόπες, Κολιός, Μελανούρια, Μπαρμπούνια,
Μπακαλιάρος πελαγίσιος, Μύδια, Ξιφίας, Ροφός, Σαρδέλα, Σαυρίδια, Σκουμπρί, 
Σουπιές, Συναγρίδα, Τόνος, Φαγκρί.

Ιούλιος

Σάλπα, Σαργό, Σπάρο, Στήρα, Φρίσσα, Χριστόψαρο.

Αστακός, Γαρίδες, Γαύρος, Γόπες, Κολιός, Μαγιάτικο, Μελανούρια, 
Μπακαλιάρος πελαγίσιος, Μύδια, Ξιφίας, Ροφός, Σαρδέλα, Σαφρίδια, Σκουμπρί, 
Σουπιές, Συναγρίδα, Τόνος.

Αύγουστος

Σάλπα, Σαργό, Σπάρο, Στήρα, Φρίσσα, Χριστόψαρο.

Αστακός, Γαρίδες, Γαύρος, Γόπες, Κολιός, Μαγιάτικο, Μελανούρια,
Μπακαλιάρος πελαγίσιος, Ξιφίας, Ροφός, Σαρδέλα, Σαυρίδια, Σκουμπρί, 
Σουπιές, Συναγρίδα, Τόνος.

Σεπτέμβριος
Λούτσο, Μπαλά, Σαργό, Σπάρο, Στήρα, Φρίσσα, Χάνο.

Γαύρος, Γόπες, Κοκάλια, Κολιός, Λυθρίνι, Μαγιάτικο, Μελανούρια,
Μπακαλιάρος πελαγίσιος, Ξιφίας, Παλαμίδα, Σαρδέλα, Σαφρίδια, Σκουμπρί, Συναγρίδα.

Οκτώβριος

Λούτσο, Μουρμούρα, Μπαλά, Σαργό, Σκορπίνα, Σπάρο, Στήρα, Φρίσσα, Χάνο.

Κοκάλια, Κουτσομούρες, Μπαρμπούνια, Παλαμίδα, Συναγρίδα, Τσιπούρες, Χταπόδι.

Νοέμβριος
Κέφαλο, Λούτσο, Μουρμούρα, Μπαλά, Μυτάκι, Σαργό, Σκορπίνα, Σπάρο, 
Στήρα, Φρίσσα, Χάνο.

Κοκάλια, Κουτσομούρες, Μπαρμπούνια, Παλαμίδα, Συναγρίδα, Τόνο,
Τσιπούρες, Χταπόδι.

Δεκέμβριος

Κέφαλο, Λούτσο, Μουρμούρα, Μπαλά, Μυτάκι, Σάλπα, Σαργό, Σκορπίνα, Σπάρο,
Στήρα, Φρίσσα, Χάνο, Χριστόψαρο.

Βραστόψαρα, Γλώσσα, Γόπες, Καλαμάρια, Κουτσομούρες, Λυθρίνια, Μαρίδα, 
Μπαρμπούνια, Σαφρίδια, Στρείδια, Συναγρίδα, Σφυρίδα, Τσιπούρες, Χειλού, Χταπόδι.

Πηγές:
Πηγή της δικής μου ανάρτησης όπως προαναφέρθηκε www.sintagespareas.gr

Σχόλια