Αρωματικά & φαρμακευτικά φυτά της Σαμοθράκης

Μια γρήγορη ματιά πάνω στ' αρωματικά & φαρμακευτικά φυτά της Σαμοθράκης.
Η έρευνα εκπονήθηκε από τα Εργαστήρια Δασικής Βοτανικής και Οργανικής Χημείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 
Δεν ήταν δυνατόν να μην σας ενημερώσω.
Και τώρα...


τρυφή (η) /χωρ. πληθ.(λογ.) 1. ζωή πλούσια και μαλθακή, με μεγάλη πολυτέλεια και άνεση: ζούσε μέσα στην - και τις απολαύσεις. ΣΥΝ. καλοπέραση, χλιδή, ραστώνη ΑΝΤ. στέρηση, ανέχεια.
2. (κατ. επέκτ.) η αγάπη και η αναζήτηση των σαρκικών ηδονών ΣΥΝ. ηδυπάθεια, φιληδονία, συβαριτισμός.
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. *θρυφ- (με ανομοίωση των δασέων)< Ι.Ε.*dhrubh-, μηδενισμ.βαθμ. τού *dhreubh- (του ρ. θρύπτω, βλ.λ.) -θραύω, θρυψαλίζω» πβ. λετ. drubaza «θρύψαλο, χάλασμα», αρχ. γερμ. triofan (> γερμ. triefen «στάζω, σταλάζω»), αρχ. σκανδ. driüpa, αρχ. γαλλ. droppian (>αγγλ. drop - δτάζω- ρίχνω-) κ.α. Το ρήμα θρύπτω γνώρισε μια ιδιόμορφη σημασιολ. εξέλιξη από τη σημ. «θραύω, θρυψαλίζω» στη σημ. «διαφθείρω ηθικά, οδηγώ στην ακολασία», με αποτέλεσμα η λ. τρυφή να έχει αρχική σημ. «ζωή μαλθακή, καλοπέραση - φιληδονία»].
Σχόλια